دانشگاه‌های ترکیه مورد تایید اروپا کدامند؟

دانشگاه های ترکیه مورد تایید اروپا

تعداد زیادی از دانشگاه‌های ترکیه توسط سازمان‌های اروپایی مانند آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی (EQAR) و شبکه اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی (ENQA) مورد تایید قرار گرفته اند .بعد از تحصیل در دانشگاه‌های مورد تایید اروپا دانشجویان می‌توانند در کشورهای اروپایی با ارائه مدرک خود مشغول به کار شوند. تعداد زیادی از دانشگاه‌ها نیز به تازگی قرار است مورد تایید اروپا قرار گیرند. تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور ترکیه مورد تایید اروپا هستند. در ادامه شما را با آنها آشنا خواهیم کرد:

برخی از دانشگاه های مورد تایید اروپا در ترکیه عبارتند از

  • دانشگاه فنی خاورمیانه
  • دانشگاه بوغازیچی
  • دانشگاه حاجت تپه
  • دانشگاه آنکارا
  • دانشگاه استانبول
  • دانشگاه اژه
  • دانشگاه کوچ
  • دانشگاه سابانجی
  • دانشگاه بیلکنت
  • دانشگاه باشکنت

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه خاورمیانه

دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در آنکارا، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1956 تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. این دانشگاه در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 401-500 را کسب کرده است.

METU دارای 13 دانشکده، 5 مدرسه و 28 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های مهندسی، علوم، علوم انسانی و علوم اجتماعی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در METU انگلیسی و ترکی است.

METU دارای پردیس بزرگی در آنکارا است. این پردیس شامل ساختمان‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، خوابگاه‌ها و امکانات ورزشی است.

METU به دلیل کیفیت آموزشی و تحقیقاتی خود به خوبی شناخته شده است. این دانشگاه دارای اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات تحقیقاتی پیشرفته است. METU  همچنین دارای روابط قوی با صنعت است و به دانشجویان خود فرصت‌های کارآموزی و شغلی زیادی ارائه می‌دهد.

دانشگاه بغازچی

دانشگاه بغازچی به ترکی استانبولی: Boğaziçi Üniversitesi  یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در استانبول، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1863 تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه بغازچی در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 471-500 را کسب کرده است.

دانشگاه بغازچی دارای 6 دانشکده، 2 مدرسه و 34 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه بغازچی ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه بغازچی دارای دو پردیس در استانبول است. پردیس اصلی در منطقه ببک و پردیس شمالی در منطقه آرناووتکوی واقع شده است. پردیس اصلی شامل ساختمان‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، خوابگاه‌ها و امکانات ورزشی است. پردیس شمالی به دانشکده مهندسی و علوم پایه اختصاص دارد.

دانشگاه بغازچی به دلیل کیفیت آموزشی و تحقیقاتی خود به خوبی شناخته شده است. این دانشگاه دارای اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات تحقیقاتی پیشرفته است. دانشگاه بغازچی همچنین دارای روابط قوی با دانشگاه‌های برتر جهان است و به دانشجویان خود فرصت‌های تبادل دانشجویی و تحقیقاتی زیادی ارائه می‌دهد.

دانشگاه آنکارا

دانشگاه آنکارا (به ترکی استانبولی: Ankara Üniversitesi) یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در آنکارا، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1946 تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه آنکارا در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 531-540 را کسب کرده است.

دانشگاه آنکارا دارای 17 دانشکده، 2 مدرسه و 84 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه آنکارا ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه آنکارا دارای یک پردیس بزرگ در آنکارا است. این پردیس شامل ساختمان های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، خوابگاه‌ها و امکانات ورزشی است.

دانشگاه آنکارا به دلیل کیفیت آموزشی و تحقیقاتی خود به خوبی شناخته شده است. این دانشگاه دارای اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات تحقیقاتی پیشرفته است. دانشگاه آنکارا همچنین دارای روابط قوی با دانشگاه‌های برتر جهان است و به دانشجویان خود فرصت های تبادل دانشجویی و تحقیقاتی زیادی ارائه می‌دهد.

دانشگاه حاجت تپه

بله، دانشگاه حاجت تپه مورد تایید اروپا است. این دانشگاه توسط آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی (EQAR) و شبکه اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی (ENQA) به رسمیت شناخته شده است.

دانشگاه حاجت تپه به ترکی استانبولی : Hacettepe Üniversitesi یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در آنکارا، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1967 تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه حاجت تپه در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 551-560 را کسب کرده است.

دانشگاه حاجت تپه دارای 16 دانشکده، 15 موسسه و 12 دانشکده است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه حاجت تپه ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه حاجت تپه دارای دو پردیس در آنکارا است. پردیس اصلی در Beytepe و پردیس Sağlık در Çankaya واقع شده است. پردیس Beytepe شامل دانشکده های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی است. پردیس Sağlık شامل دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری است.

دانشگاه های مورد تایید اروپا

دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول مورد تایید اروپا است. این دانشگاه توسط آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی (EQAR) و شبکه اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی (ENQA) به رسمیت شناخته شده است.

دانشگاه استانبول به ترکی استانبولی: İstanbul Üniversitesi  یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در استانبول، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1453 تأسیس شد و به عنوان یکی از قدیمی ترین و برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه استانبول در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 561-570 را کسب کرده است.

دانشگاه استانبول دارای 42 دانشکده، 15 مدرسه و 104 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه استانبول ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه استانبول دارای چندین پردیس در استانبول است. پردیس اصلی در Beyazıt واقع شده است و شامل دانشکده‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی است. پردیس‌های دیگر شامل دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری هستند.

دانشگاه اژه

بله، دانشگاه اژه مورد تایید اروپا است. این دانشگاه توسط آژانس تضمین کیفیت آموزش عالی (EQAR) و شبکه اروپایی تضمین کیفیت در آموزش عالی (ENQA) به رسمیت شناخته شده است.

دانشگاه اژه (به ترکی استانبولی: Ege Üniversitesi) یک دانشگاه دولتی تحقیقاتی در شهر ازمیر ترکیه است. این دانشگاه در سال 1955 تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه اژه در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 651-700 را کسب کرده است.

دانشگاه اژه دارای 17 دانشکده، 8 مدرسه و 42 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه اژه ترکی و انگلیسی است.

دانشگاه اژه دارای دو پردیس در ازمیر است. پردیس اصلی در Bornova واقع شده است و شامل دانشکده‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی است. پردیس دیگر در Buca واقع شده است و شامل دانشکده‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری است.

دانشگاه اژه به دلیل کیفیت آموزشی و تحقیقاتی خود به خوبی شناخته شده است. این دانشگاه دارای اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات تحقیقاتی پیشرفته است. دانشگاه اژه همچنین دارای روابط قوی با دانشگاه‌های برتر جهان است و به دانشجویان خود فرصت‌های تبادل دانشجویی و تحقیقاتی زیادی ارائه می‌دهد.

دانشگاه کوچ

دانشگاه کوچ به ترکی استانبولی: Koç Üniversitesi  یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در استانبول، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1993 توسط بنیاد وِهبی کوچ تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه کوچ در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 401-500 را کسب کرده است.

دانشگاه کوچ دارای 4 دانشکده، 2 مدرسه و 23 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه کوچ انگلیسی است.

دانشگاه کوچ دارای یک پردیس بزرگ در استانبول است. این پردیس در منطقه ساریر واقع شده است و شامل ساختمان‌های آموزشی، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، خوابگاه‌ها و امکانات ورزشی است.

دانشگاه سابانچی

دانشگاه سابانچی به ترکی استانبولی Sabancı Üniversitesi یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در استانبول، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1994 توسط بنیاد سابانچی تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه سابانچی در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 251-300 را کسب کرده است.

دانشگاه سابانچی دارای 4 دانشکده و 23 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه سابانچی انگلیسی است.

دانشگاه های سابانجی

دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت به ترکی استانبولی: Bilkent Üniversitesi  یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در آنکارا، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1984 توسط پروفسور Ихсан Doğramacı تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه بیلکنت در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 461-500 را کسب کرده است.

دانشگاه بیلکنت دارای 7 دانشکده، 2 مدرسه عالی، 3 مدرسه عالی شغلی و 1 مرکز آموزش فنون موسیقی است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه بیلکنت انگلیسی است.

دانشکاه باشکنت

دانشگاه باشکنت به ترکی استانبولی : Başkent Üniversitesi یک دانشگاه خصوصی غیرانتفاعی در آنکارا، ترکیه است. این دانشگاه در سال 1994 توسط مرکز سوانح سوختگی ترکیه و سازمان پیوند اعضا ترکیه و بنیاد آموزشی هابرال تأسیس شد و به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های خصوصی ترکیه شناخته می‌شود. دانشگاه باشکنت در رتبه بندی جهانی QS در سال 2023 رتبه 801-1000 را کسب کرده است.

دانشگاه باشکنت دارای 10 دانشکده، 5 مدرسه و 34 دپارتمان است. این دانشگاه طیف گسترده ای از برنامه‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم پایه و مهندسی ارائه می‌دهد. زبان تحصیل در دانشگاه باشکنت ترکی و انگلیسی است.

ویژگی های دانشگاه های ترکیه

نتیجه گیری

دانشگاه‌های ترکیه که مورد تایید اروپا هستند زیاد هستند و روز به روز در حال افزایش می‌باشد. بنابراین بعد از تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه به راحتی می‌توانید به کشورهای اروپایی مهاجرت کنید و مشغول به کار شوید. دانشگاه‌های مورد تایید اروپا در ترکیه شرایط تحصیلی عالی همانند اروپا را فراهم کرده اند.

مجموعه ها مقالات

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*